Stowarzyszenie Otwarte Drzwi to ogólnopolska organizacja pożytku publicznego, która działa dzięki ludziom i dla ludzi. Od początku swojej działalności, czyli od 1995 roku, Stowarzyszenie wsparło już ponad 75 tys. osób: dzieci i młodzież, osoby z niepełnosprawnością, doświadczające bezdomności, bezrobocia, biedy, borykające się z różnymi problemami: zdrowotnymi, rodzinnymi, społecznymi, mieszkaniowymi, materialnymi. Dla tych grup prowadzi 15 ośrodków, a w każdym z nich wypracowuje nowe standardy pomocy społecznej, w tym przede wszystkim pomocy wzajemnej.

W codziennej działalności realizuje programy w obszarach: aktywizacji zawodowej, rehabilitacji społecznej, wychodzenia z bezdomności, resocjalizacji, promocji sztuki i edukacji kulturalnej. Świadczy poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, zawodowe, prawne, pomoc socjalną, szkolenia i kursy zawodowe, organizuje turnusy rehabilitacyjne, kampanie społeczne, konkursy i wiele innych. Adresaci projektów stają się często partnerami w działaniach podejmowanych na rzecz środowiska społecznego. W praktyce oznacza to, że człowiek dzięki indywidualnemu podejściu odbudowuje swoją godność, poczucie własnej wartości, zdobywa niezależność materialną, satysfakcjonującą pracę, zmienia swoje życie.

Więcej o działalności Stowarzyszenia Otwarte Drzwi: www.otwartedrzwi.pl