Projekt pilotażowy pt.: „Krzyk Ciszy” – kampania społeczna z zakresu przeciwdziałania przemocy wobec osób z zaburzeniami psychicznymi – jest wynikiem ponad 20-letniego doświadczenia Stowarzyszenia Otwarte Drzwi w pracy z osobami z niepełnosprawnościami, a także członkami ich najbliższego środowiska.

Celem projektu jest ograniczenie oraz zapobieżenie występowania przemocy wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, głównie z niepełnosprawnością intelektualną.

Realizacja projektu zakłada działania informacyjno-edukacyjne w formie kampanii społecznej, adresowanej do mieszkańców Warszawy, w szczególności osób z niepełnosprawnością doświadczających przemocy i zagrożonych jej podleganiem, członków ich środowiska rodzinnego, profesjonalistów wspierających tą grupę osób, studentów, uczniów oraz ogółu społeczeństwa. Istotnym aspektem realizacji zadania jest partycypacyjny udział osób z zaburzeniami psychicznymi w działaniach edukacyjnych skierowanych do różnych grup społecznych.

Bezpośrednim miejscem realizacji zadania będzie Ośrodek Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością „Partnerzy” – Al. Prymasa Tysiąclecia 145/149, 01-424 Warszawa oraz warszawskie placówki oświatowe.

Obsługa kadrowo-księgowa zadania realizowana jest w Biurze Stowarzyszenia Otwarte Drzwi, ul. Targowa 82, 03-448 Warszawa.


 
 
 

Zadanie publiczne współfinansowane jest ze środków przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawa.