Kiedy jesteś świadkiem znęcania, bicia, szarpania, popychania, kradzieży! Widzisz siniaki, rany, złamania, ubranie nie adekwatne do pory roku.

PATRZ! Te objawy mogą być symptomami przemocy. Ofiary przemocy często boją lub nie wiedzą jak szukać pomocy. Osoby z niepełnosprawnością z powodu swoich trudności często mają problem z określeniem swojej sytuacji. Rozejrzyj się, może ktoś potrzebuje pomocy! Przyjrzyj się, może ktoś kogo znasz jest w niebezpieczeństwie. Otwórz oczy – Jeśli jesteś świadkiem/ ofiarą przemocy możesz coś z tym zrobić!