Obowiązkiem każdego człowieka jest reagowanie na krzywdę osoby doświadczającej przemocy. Taki społeczny (bez sankcji karnych) obowiązek nakłada art. 304 § 1 KPK: „Każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym Prokuratora lub Policję.” Nie możemy pozostawać wobec takich sytuacji obojętni.

Reaguj!

  • zapytaj osobę z niepełnosprawności, czy potrzebuje jakiejś pomocy (zwracaj się stosownie do wieku osoby z niepełnosprawnością);
  • zapytaj opiekuna osoby z niepełnosprawnością czy potrzebuje jakiejś pomocy (mów spokojnie);
  • zapytaj osobę z niepełnosprawnością i opiekuna czy korzystają z pomocy placówki rehabilitacyjnej (Warsztatów Terapii Zajęciowej, Ośrodka Dziennego Pobytu, Środowiskowego Domu Samopomocy), polecaj jeśli znasz takie miejsca.

Możesz nie mieć pewności, czy jesteś świadkiem przemocy – jednak lepiej zareagować nadmiernie niż przeoczyć czyjąś krzywdę – zgłoś sprawę do instytucji, która sprawdzi, czy osoba z niepełnosprawnością jest bezpieczna.